Tydzień VIII

Tydzień VIII

TYDZIEŃ VIII ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 798 Duch Święty jest „Zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach Ciała”. Na różne sposoby buduje On, całe Ciało w miłości: przez słowo Boże, które jest „władne zbudować” (Dz 20, 32); przez chrzest, przez który formuje Ciało Chrystusa; przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa; przez „łaskę daną Apostołom, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów”; przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a Czytaj dalej

Tydzień VII

Tydzień VII

TYDZIEŃ VII WŁĄCZENI W KOŚCIÓŁ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 758 Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii. 759 „Odwieczny Ojciec, najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i dobroci, stworzył cały świat, postanowił podnieść ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym”, do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu: „Wierzących w Chrystusa postanowił zwołać w Kościół święty”. Ta „rodzina Boża” konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo Czytaj dalej

Tydzień VI

Tydzień VI

TYDZIEŃ VI UZDROWIENIE W CHRYSTUSIE DZIEŃ I – UZDROWIENIE Z GRZECHU Łk 5, 17-26 Jezus mógł uzdrowić tego człowieka poprzez odpuszczenie jego grzechów ze względu na jego wiarę, która polegała na otwarciu na Boskie posłannictwo mistrza z Nazaretu. Być może w taki sam sposób mógłby uleczyć faryzeuszy. Nie byli oni jednak skłonni uznać, że może On być kimś więcej niż człowiekiem. Czy wierzysz, że Jezus może uleczyć Twoją duszę i ciało? DZIEŃ II – UZDROWIENIE TOBIASZA Tb 11, 1-14  Młody Czytaj dalej