MODLITWA SŁOWEM BOŻYM

MODLITWA SŁOWEM BOŻYM

2. Modlitwa Słowem Bożym – czytanie np Psalmów, Ewangelii, Listów itd. wplatając swoje słowa jeśli chcemy dodać coś od siebie. Także medytacja, kontemplacja.