ADORACJA

ADORACJA

1.Adoracja – relacja miłości, najlepiej nic nie mówić a słuchać, Jezus na ciebie patrzy a ty na Niego….